Blog

FIRST® DIVE℠ presented by Qualcomm

Dokumanın orjinalini buradan indirebilirsiniz.

1. AMAÇ

Bu talimatın uygulanmasındaki amaç İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki işyeri bina ve eklentilerinde ziyaretçilerin genel hareket tarzını, sağlık ve güvenlik yönünden uyması gerekli asgari şartları belirlemektir.

2. KAPSAM

Bu talimat işyerlerine gelen tüm geçici iş için gelenlerde dahil tüm çalışanları ve ziyaretçileri kapsamaktadır.

3. İLGİLİ DOKÜMANLAR

37567655-FR-07-02 Acil Durum Planı
37567655-FR-24 Ziyaretçi Tutanağı

4. Uygulama

4.1 İşyerleri, birimlere giriş çıkışların kontrollü olması için gerekli organizasyonu yapmalıdır.

4.2 Giriş çıkışlar daima kapı güvenlik noktasından yapılmalı, kapı güvenlik noktasından alınan ziyaretçi kartlarının sürekli üzerinizde görünür şekilde taşınması gerekmektedir.

4.3 İşyeri içerisinde izin verilen alanlar dışında görevli olmadan dolaşmak yasaktır. Acil durum müdahale planlarını bilen görevliler ziyaretçileri bu hususta bilgilendirir. Ziyaretçinin gideceği birimden kabul onayı alacaktır.

4.4 Ofisler dışında size işyerinin ve sizin güvenliğiniz için verilen ve kullanmanız istenen Kişisel Koruyucu Donanımları tüm sahalarda kullanmalıdır.

4.5 Ziyaretçinin ve İşyerinin güvenliği için görevlilerin yönlendirdiği güzergâh dışına çıkılmamalıdır.

4.6 Olası Acil durum ve yangın anında Acil Durum müdahale ekibi olaya en kısa zamanda müdahale edecektir. Sakin olunmalı girişte belirtilen Acil Toplanma Noktasına gidilmelidir.

4.7 İşyeri sahasında çalışmaların güvenli yapılabilmesi için saha içinde çalışanları gereksiz meşgul etmek, kavga etmek, kaba şakalaşmak, koşmak, bağırmak, uyuşturucu ve içki kullanmak ve bulundurmak yasaktır.

4.8 İşyeri içerisinde silah ve patlayıcı madde bulundurmak yasaktır.

4.9 İşyeri sahasında araç kullanırken, belirtilen hız limiti geçilmemeli, parklama alanı mevcutsa karşılama tarafından size gösterilen yere park edilmelidir.

4.10 Ofislerde, yemekhanede, kapalı alanlarda ve sigara içilmez işareti olan yerlerde sigara içilmesine izin verilmemektedir.

4.11 Sigara içilmesi yasak, sigara içmeyin, ateşle yaklaşmayın, ve benzeri uyarı işaret ve levhalarına uyulmalı, Sigara içilebilir alanlar haricinde kesinlikle sigara kullanılmamalıdır.

4.12 Herhangi bir makineye, malzemeye, aksama, yaklaşmayınız ve kesinlikle dokunulmamalıdır.

4.13 Yüksekten düşme tehlikesi olan yerlere yaklaşılmamalıdır.

4.14 Vinç ile kaldırılan, taşınan yükün altında durulmamalı ve altından geçilmemelidir.

4.15 İşyeri ve ofis sahasında tüm yönlendirme, uyarı ikaz levhaları, ve yer çizgilerine dikkat ederek hareket edilmelidir.

4.16 İşyeri sahası ziyareti boyunca oluşabilecek atıkları türlerine göre hazırlanmış atık istasyonuna atılmalıdır.

4.17 İşyeri sahamızda izinsiz fotoğraf ve video kaydı yapılmamalıdır.

4.18 Tehlike işareti olan ve emniyet şeridi bariyer vb. malzemelerle çevrelenmiş girilmesi yasak olan alanlara girilmemelidir.

4.19 İşyeri ilan tahtasına veya panosuna işyerinin muhtelif kısımlarına asılmış bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği kuralları ve uyarı (ikaz) levhalarına uyulmalıdır.

4.20 İşyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda alınmış bulunan tüm tedbirlere tam olarak uyulmalıdır.

4.21 İşyeri sorumlu ve ilgilileri tarafından, zaman zaman tarafınıza bildirilecek yazılı ve sözlü kurallara uyulmalıdır.

4.22 İş yeri içerisinde şahsınıza verilen kişisel koruyucuları donanımları devamlı olarak kullanılmalıdır.

4.23 Şahsınıza verilen kişisel koruyucu malzemeleri tarif edildiği şekilde temiz ve amacına uygun olarak kullanılmalıdır.

4.24 İşyerinde gördüğünüz tehlikeli olabilecek her durumu en yakın yetkili kişilere bildirmelidir.

4.25 İşyerinde çalışanları kazaya uğratacak tehlikeli söz ve eylemlerden vb. hareketlerden sakınılmalıdır.

4.26 İşyerinde hareketli mekanizmaların olduğu alanlarda çalışma yapılırken özellikle elbiselerinize, el, kol, bacak ve saçlarınıza dikkat edilmelidir.

4.27 Çalışan makineye el ile veya başka bir malzeme ile müdahale edilmemelidir.

4.28 İş yerinde şalter ve kontrol tablolarına dokunulmamalıdır.

4.29 İş yerinde hiçbir elektrik kablo ve teline dokunulmamalıdır.

4.30 İş yerinde elektrikli alet ekipman ve cihazlara dokunulmamalıdır.

4.31 Elektrik panosu veya tablosu üzerine, çevresine hiçbir şey konulmamalıdır.

4.32 İş yeri sahasında yayalar için ayrılmış yolları kullanılmalıdır.

4.33 Bölüm yöneticilerinin ve üst yönetimin izni olmadan iş yeri adına kayıtlı resmi ya da resmi olmayan dokümanlar ile birlikte araç, gereç, alet ve elektronik cihazları hiçbir şekilde işyeri dışına çıkarılmamalıdır.

4.34 İş yerinde sağlık ve güvenlik işaretlerine dokunulmamalı ve yerleri değiştirmemelidir.

4.35 İş yeri girişlerinde verilen misafir yaka kartınızı üzerinizde ve yetkililerin görebileceği şekilde bulundurulmalıdır. Ziyaret bittikten sonra ilgili görevliye teslim edilmelidir.