Gracious Professionalism (Duyarlı Profesyonellik) Tanımı:

  • Gracious Professionalism (Duyarlı Profesyonellik) , FIRST ruhunun bir parçasıdır.
  • Yüksek kaliteli çalışmalar yapmaya, başkalarının değerini vurgulamaya, bireylere ve topluma saygılı olmaya teşvik eden bir yoldur.
  • Gracious Professionalism (Duyarlı Profesyonellik) sayesinde, yoğun rekabet ile karşılıklı kazanç ayrı kavramlar değildir.
  • Gracious Professionals (Duyarlı Profesyoneller) çılgın gibi öğrenir ve yarışırlar, ancak süreçte birbirlerine saygı ve nezaketle davranırlar. Herkese kaybedenler gibi davranmaktan kaçınırlar.
  • Böbürlenerek konuşmaz, ama gereksiz fazla tatlı ve bayağı bir tavır da sergilemez. Bilgi, rekabet ve empatiyi rahatça birleştirmektir.

Duyarlı profesyonellik; eğitici ve çok yönlü bir çalışma deneyimlemeye teşvik ederken, diğer bireylere ve topluluklara saygı duymayı, onlara değer vermeyi amaçlayan FIRST vakfının önemli değerlerinden biridir.