Blog

FIRST® DIVE℠ presented by Qualcomm

SIFIR ATIK, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE İSRAFIN ÖNLENMESİ KONULU

ROBOTİK YARIŞMASI

“Robot Takımları Çevre için Yarışıyor” Projesi İşbirliği Programı

Yarışmanın Organizasyonu: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Müdürlüğü, Fikret Yüksel Vakfı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fikret Yüksel Vakfı ile birlikte İstanbul’da resmi FRC (First Robotics Competition) takımları arasında “Sıfır Atık, İklim Değişikliği ve İsrafın Önlenmesi” temalarında robotik yarışması düzenleyecektir. 

Robotik temaları altında “Evlerden çıkan atıkların kaynağında ayrıştırılması, ormanların, park ve bahçelerin, sahillerin, sokakların ve denizlerin kirletilmemesi, temiz tutulması için farkındalık oluşturulması, İklim değişikliğine en çok neden olan kaynakların doğru kullanılması ve hava kirliliğinin önlenmesi, su tüketimini azaltmak, kuraklığı önlemek için teknolojik yöntem önerisi ve bilinçlendirme önerileri” gibi konulara yer verilmelidir.

Ancak, temalar sabit olup, konu detaylarında fikir ve uygulama önerileri sınırlı değildir.

Amaç

Öğrencilerden oluşan yarışmacı takımlara ve izleyicilere “Sıfır Atık, İklim Değişikliği ve İsrafın Önlenmesi” konularında farkındalık oluşturmak,

Yarışmacı takımlara çevre ve insan sağlığı için faydalı uygulamalar geliştirme ve etkinlik yapma imkanı sağlayarak, öğrencilerin çevre sorunlarına çözüm bulmalarına katkıda bulunmak.

Katılım Şartları

 • 2021 sezonunda ve/veya öncesinde FIRST Robotics Competition’a (FRC) katılmış bir takım olmak,(Türkiye’deki FIRST Robotics Competition takımlarına açıktır)

 • Kayıt formunu 29 Mart 2021 Saat 18:00’a kadar doldurmuş olmak,

 • Etkinlik katılımı tamamen ücretsizdir. Kayıt formunu tamamlamış olmak yeterlidir.

 • Proje materyallerini (video ve proje dosyasını) 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 18:00’a kadar belirtilen formatlarda iletmiş olmak.

 • Takım mentoru her bir katılımcı ve mentor için https://www.frcturkey.org/wp-content/uploads/2021/02/2021_Onay_Riza_KVKK_Formu.pdf adresinden ulaşabileceği “Onay-Rıza-KVKK-Formumu” imzalı şekilde toplayıp 7 Mayıs 2021 tarihine kadar cevre@fikretyukselfoundation.org adresine taranmış şekilde (pdf dosya formatında) ulaştırır. KVKK Formları ulaşmayan takımlar değerlendirilmeye alınmaz.

Başvuru Adımları

 1. Takımların belirlenen temalardaki önerilen konular ya da Tema ile ilgili kendi seçecekleri konu ile ilgili yaratıcı bir çözüm bulmaları, farkındalık yaratacak bir proje yapmaları ve FRC robotlarını projelerine entegre etmeleri beklenir. (Covid-19 nedeniyle takımların doğrudan robot yapması zorunlu değildir, takımlar modelleme yapabilir ya da fikirlerini proje dosyalarına ekleyebilirler.)
 2. Takımlar tüm temalara ya da tek bir temaya başvuruda bulunabilir. Her bir tema için yalnız bir konu seçilmelidir. Yarışmacı takımlar her bir tema için ayrı değerlendirmeye alınır. Bir takım birden fazla temada ödül kazanabilir. (Projenin kategoriye uymaması durumunda ödül verilmesi zorunlu değildir.)
 3. Takımlar kayıtlarını 29 Mart 2021 saat 18:00’a kadar www.frcturkey.org/cevre/basvuru adresinden ulaşacakları form ile yapacaktır.
 4. Takımlar tema ile ilgili projelerini açıklayan en fazla 2dk’lık bir videoyu (Video formatı: 16:9, 1080p çözünürlük, yatay, mp4 formatında ve wetransfer linki ile cevre@fikretyukselfoundation.org adresine) ve  ek olarak proje içerik dosyalarını www.frcurkey.org/cevre üzerinden duyurulacak formata uygun şekilde en geç 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 18:00’a kadar göndermelidir. Ayrıca detaylar Başvuru Formu sırasında verilen e-posta adresine gönderilecektir.
 5. Takımların videoları kategorilere ayrılarak 19 Mayıs 2021 tarihi itibariyle Fikret Yüksel Vakfı web sitesinde ve Youtube Kanalında yayınlanacak sonrasında Halk oylaması başlayacaktır. 
 6. Takımlar 24 Mayıs – 3 Haziran 2021 tarihleri arasında jürilere online proje sunumlarını yapacaktır. Sunum tarihleri takımlara 1 Hafta öncesinde bildirilecektir. Her bir tema için sunum süresi 20 dakikadır.
 7. 5 Haziran Çevre gününde yapılacak yayın ile kazanan takımlar açıklanacaktır.

Değerlendirme Kriterleri ve Genel Kurallar

Takımlar yarışmada kullanacakları teknik ekipmanları kendileri sağlayacaktır.

Projelerin değerlendirmeye alınması için katılım şartlarının sağlanmış olması gerekmektedir.

Organizasyonun ortakları tarafından belirlenecek, çevre ve robotik konularında uzman jüriler tarafından aşağıda belirtilen kriterler göz önünde bulundurularak jüri değerlendirmesi yapılacaktır. Ayrıca, projelerin ilgi çekici olması, farkındalık oluşturması ve vatandaşa temas etmesi amacıyla halk değerlendirmesine de sunulacaktır.

Jüri Değerlendirmeleri için Kriterler; 

 1. Proje videosunun, dosyasının ve sunumun şartlara uygun olması,
 2. Projenin özgün ve yaratıcı olması,
 3. Seçilen çevre konusunun doğru anlaşılmış, uygulanabilir ve yaygınlaştırılabilir olması,
 4. Projenin çevreye ve topluma fayda sağlaması,
 5. Takımın iyi bir sunum yapması,
 6. FRC robotlarının projeye entegre edilmiş olması,
 7. FRC robotunun çevre sorununu çözmek için doğrudan kullanılmış olması,
 8. FRC robotunun bilgilendirme amacı ile kullanılmış olması.

Halk Değerlendirmesi;

Farkındalık oluşturmak amacıyla takımların projeleri Fikret Yüksel Vakfı Web sitesi ve Vakıf Youtube kanalı üzerinden yayınlanarak halk oylamasına açılacaktır. İBB Atık Yönetimi Müdürlüğü’nün web sayfasında ve çevreistanbul sosyal medya hesabında oylama linkleri paylaşılacaktır. Halk oyu yoklamasında takımın Youtube videosu şu kriterlere göre ağırlıklandırılarak sıralanacaktır; Tekil İzleyici Sayısı(%30)/Like(beğeni sayısı)(%40)/Video Ortalama İzlenme Yüzdesi (%30). 

Ödüller

 1. Her katılımcıya Katılım Belgesi verilecektir. Katılımcıların belgelerinin oluşturulabilmesi için “Rıza ve Onay” formlarının ulaştırılmış olması gerekmektedir.
 2. Her bir tema için aşağıdaki ödül gurubu verilir. ( Projelerin temaya uygun olmaması halinde ödül verilmeyebilir).

En Yaratıcı Proje Ödülü: Belirlenen soruna en yaratıcı çözümü bulan takıma verilir.

Çevreci Robot Ödülü: FRC robotunu çevre sorununu çözmek üzere entegre eden takıma verilir

Bilgilendirici Robot Ödülü: FRC Robotunu çevre bilinçlendirmesi amacıyla en yaratıcı şekilde kullanan takıma verilir.

En Faydalı Proje Ödülü: Proje kapsamında topluma ve çevreye en çok fayda sağlayan (gerçekleştirilmiş ya da gerçekleştirilebilecek fayda) projeye verilir. 

En İyi Sunum Ödülü: Proje materyelleri ve Jüri sunumunda jüriye en iyi aktarımı sağlayan takıma verilir.

Halkın Seçimi Ödülü: Halk oylamasında en çok oyu (beğeniyi) alan takıma verilir. 

Mentorluk ve Danışmanlık

 1. Belirlenen tarihlerde İBB Atık Yönetimi Müdürlüğü 3 tema ile ilgili webinar düzenleyecektir. Düzenlenen webinarlar kayıt edilerek, daha sonra da izlenebilmesi için Fikret Yüksel Vakfı Youtube kanalına yüklenecektir.
 2. Takımlar tema ve konular ile ilgili merak ettikleri konularda danışmanlık almak için Çevre Forumu adresinden ulaşabilecekleri forumu kullanabilecektir. Soru ve cevaplar bu forum üzerinden tüm katılımcıların erişimine açık olacaktır. 
 3. Takımlar ayrıca yarışma ile ilgili teknik soru ve sorunlar için cevre@fikretyukselfoundation.org adresi üzerinden iletişime geçilebilecektir.

Diğer Hükümler

Yarışma için paylaşılan tüm projeler, proje sahibi takımın bilgilerini içerecek ve başkası tarafından kullanılamayacaktır.

Ödül alan projelerin uygulanabilirlik hakkı proje sahibi takımın izniyle organizasyonu düzenleyen ortaklardan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ ne ait olacaktır. 

Yarışmaya katılan her öğrenci/takım, okulu ve velileri bu şartları kabul etmiş sayılır.

Yarışma Takvimi

Etkinlik Tarih
Yarışma kayıt formlarının doldurulması 1 Mart /29 Mart 2021
Takımların proje dökümanlarını sisteme yüklemesi 30 Mart / 7 Mayıs 2021
Halk oylaması 19 Mayıs / 3 Haziran 2021
Juri sunumlarının yapılması 24 Mayıs / 3 Haziran 2021
Dünya Çevre Günü Etkinliğinde sonuçların açıklanması 5 Haziran 2021