Blog

FIRST® DIVE℠ presented by Qualcomm

Her katılımcıya Çevre Etkinliğine Katılım Belgesi verilecektir.

Temalar özelinde değerlendirme yapılıp her tema için ayrı ayrı aşağıdaki ödüller verilecektir. 

Ödüller

En Yaratıcı Proje Ödülü

Belirlenen soruna en yaratıcı çözümü bulan takıma verilir.

Çevreci Robot Ödülü

FRC robotunu çevre sorununu çözmek üzere entegre eden takıma verilir.

Bilgilendirici Robot Ödülü

FRC Robotunu çevre bilinçlendirmesi amacıyla en yaratıcı şekilde kullanan takıma verilir.

En Faydalı Proje Ödülü

Proje kapsamında topluma ve çevreye en çok fayda sağlayan (gerçekleştirilmiş ya da gerçekleştirilebilecek fayda) projeye verilir.

En İyi Sunum Ödülü

Proje materyelleri ve Jüri sunumunda jüriye en iyi aktarımı sağlayan takıma verilir.

Halkın Seçimi Ödülü

Halk oylamasında en çok oyu (beğeniyi) alan takıma verilir.