moodle
kariyer
learn
portal
2024 Yerel Kickoff Etkinlikleri
Blog
Blog
FIRST Robotics Competition Türkiye – Blog

Takımınız için Öğrenme Becerileri Kazanma ve Endüstri Sertifikaları Elde Etme

Bu FIRST blog çevirisinin orijinaline buradan [ENG] ulaşabilirsiniz. Fikret Yüksek Vakfı çeviri ekibi, hatalı çeviriler konusunda sorumluluk almamaktadır.

Bu blogda, öğrencilerin sektörel kimlik bilgileri edinmeleri için mevcut kaynakları açıklayarak takımınızın bilgi birikimini artırmasına ve öğrencilerin gelecekteki kariyerleri için öğrenmelerini geliştirmesine nasıl yardımcı olabileceğinizi ele alacağız.

Üniversiteye gitmek isteyebilecek ya da istemeyebilecek ancak yolları ne olursa olsun onları destekleyebilecek değerli içerikler öğrenmek isteyen öğrencilere nasıl rehberlik edeceğinizi merak ediyor olabilirsiniz. Sektör sertifikaları, öğrencilerin taşınabilir ve aktarılabilir öğrenime hızlı bir başlangıç yapmaları için mükemmel bir yol olabilir. Sektör sertifikaları, öğrencilerin öğrendiklerini belgelemeleri ve kanıtlamaları için bir yol sağlar. Sertifikalar, ister ileri eğitim yoluyla ister doğrudan işgücüne katılma yoluyla olsun, kariyer fırsatları sağlar. Birçok kolej ve üniversitenin ön öğrenmeler için burs sunma süreci vardır.

FIRST®’ün öğrencilere kariyer öğrenimlerinde yardımcı olmasının bir yolu da öğrenimi iş rolleri ve sektör sertifikaları ile ilişkilendirmektir. Aşağıdaki grafik, öğrencilerin bir FIRST takımında yer alabilecekleri farklı rolleri örneklendirmektedir.

Her takım rolünün pekiştirilebilecek ve endüstri sertifikasyonlarına bağlanabilecek özel öğrenmeleri vardır. Mentörlerin ve öğrencilerin takımlarındaki öğrenmelerini takip etmek ve belgelemek için kullanabilecekleri bir FIRST® Robotics Competition Work-Based Learning Toolkit [ENG][TR] ve FIRST® Tech Challenge Work-Based Learning Toolkit [ENG] yayınladık. İşe dayalı öğrenme araç setinde ayrıca öğrencilerin her bir takım iş rolü alanıyla bağlantılı olarak edinebilecekleri endüstri sertifikaları da bulunmaktadır.

Endüstri sertifikaları birçok eyalette okul performansının bir göstergesidir. Öğrenciler FIRST katılımı yoluyla endüstri sertifikaları kazanabilir, bu da okulların performans göstergelerine yardımcı olabilir ve kilit paydaşların FIRST programı uygulamasının değerini görmelerine yardımcı olabilir (endüstri sertifikaları eyalete göre değişebilir). Birçok endüstri sertifikası, öğrencilerin potansiyel işverenlerine belirli bir yazılım veya donanım bileşeninde (CAD, CNC Mill, CNC Torna veya Final Cut) ustalık gibi sahip oldukları becerileri göstermelerine yardımcı olabilecek istiflenebilir kimlik bilgileri olarak kullanılabilir.

Özellikle, FIRST Robotics Competition Virtual Kit of Parts‘a öğrencilerin özgeçmişlerine istiflenebilir kimlik bilgileri eklemek için kullanabilecekleri çeşitli endüstri sertifikaları dahil edilmiştir. Bu sertifikaların, rozetlerin ve diğer kimlik bilgilerinin birçoğunun bağlantısı FIRST Eğitim Müfredatı Sayfasının İş Gücü Geliştirme bölümünde listelenmiştir.

Bir sonraki blog serisinde, Thinkscape’teki öğrenme modüllerini ve bunların sektör sertifikalarıyla nasıl ilişkili olduğunu daha derinlemesine inceleyeceğiz.

Bu modüllere, önümüzdeki sezon için Thinkscape kullanan takımların kontrol panelinden erişilebilir.